اساتید و کارکنان دانشگاه تربیت مدرس در دانشگاه واکسینه می شوند
رئیس دانشگاه تربیت مدرس گفت: طی برنامه ریزی صورت گرفته از سوی مرکز بهداشت دانشگاه و ستاد کرونا قرار است واکسیناسیون در دانشگاه و با ساماندهی مرکز بهداشت و درمان دانشگاه صورت گیرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار