مهلت درخواست دانشگاه‌ها برای توسعه خوابگاه‌های دانشجویی اعلام شد / ارسال مستندات تا ۱۰ شهریور
از سوی صندوق رفاه دانشجویان؛
صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم مهلت درخواست دانشگاه‌ها برای استفاده از طرح مشارکت صندوق رفاه برای توسعه‌های خوابگاه‌های دانشجویی را اعلام کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار