تداوم محدودیت فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس
با اعلام دانشگاه تربیت مدرس، محدودیت‌های فعالیت‌های پژوهشی در این دانشگاه تا ۳۰ مرداد ماه ادامه دارد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار