وزیر بهداشت دولت سیزدهم باید مقبولیت بیشتری بین بدنه بهداشتی و درمانی کشور داشته باشد
قاسملویان در گفتگو با دانشجو:
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: شخصی که به‌عنوان وزیر بهداشت معرفی می‌شود باید مقبولیت بیشتری نزد بدنه بهداشتی و درمانی کشور داشته باشد و آقای عین‌اللهی از چنین مقبولیتی برخوردار نیست.
ارسال نظرات
آخرین اخبار