فعالیت درمانی فیزیوتراپی نیازمند تحصیل در مقطع کارشناسی است
مسئول کمیته علمی و استانداردسازی خدمات انجمن فیزیوتراپی ایران گفت: فعالیت درمانی فیزیوتراپی در هر سطحی نیازمند فارغ التحصیلی در مقطع کارشناسی فیزیوتراپی میباشد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار