دکتر حسین قناعتی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی تهران شد
دکتر بهرام عین اللهی، وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی در حکمی دکتر حسین قناعتی، استاد تمام رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران را به سمت سرپرست این دانشگاه منصوب کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار