از آغاز فعالیت تشکل‌های دانشجویی برای برگزاری برنامه‌های روز دانشجو تا تداوم آلودگی در شهر‌های بزرگ
آخر هفته با استانها|
هفته دوم آذر ماه هم سپری شد. با توجه به نزدیک شدن به ۱۶ آذر «روز دانشجو»، تشکل‌های دانشجویی به دنبال برنامه ریزی هر چه بهتر برنامه‌های این روز هستند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار