چالشی به نام ۱۶ آذر؛ راه حلی به نام دانشگاه کارآفرین / نشریه «سمر» منتشر شد‌
نشریات دانشجویی|
شماره دویست و سی و نهم نشریه «سمر» بسیج دانشجویی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران منتشر شد‌.
ارسال نظرات
آخرین اخبار