شرط اصلی برای حضور دانشجویان در مراسم اعتکاف تزریق ۳ دوز واکسن است
مسئول نهاد رهبری دانشگاه آزاد استان تهران:
مسئول نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد استان تهران گفت: یکی از شرایط اصلی برای حضور در مراسم اعتکاف امسال این است که دانشجویان حتماً هر ۳ دوز واکسن را تزریق کرده باشند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار