نگاهی به سفر اخیر رئیس جمهور به روسیه
یادداشت دانشجویی|
اصولا نتایج چنین سفر‌هایی در هفته‌ها و حتی ماه‌های بعدی آن نمایان می‌شود و مقامات دو طرف به کلی گویی بسنده می‌کنند. اما اصل مطلب در این برهه سیگنال‌هایی است که به کشور‌های دیگر مخابره می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار