آغاز فرآیند انتخاب واحد دانشجویان دانشگاه تربیت‌مدرس از امروز
با اعلام مدیریت امور آموزشی دانشگاه تربیت‌مدرس، انتخاب‌واحد دانشجویان این دانشگاه برای نیمسال دوم ۱۴۰۱- ۱۴۰۰ از امروز آغاز می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار