توسعه ابزار محاسباتی که عملکردی شبیه به مغز انسان دارد
پژوهشگران یک تیم تحقیقات بین‌المللی از فرانسه، بریتانیا، و عربستان اقدام به ساخت سامانه محاسباتی موسوم به ممریستور کردند که عملکردی شبیه به مغز انسان دارد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار