لزوم افزایش دسترسی همگانی به آموزش عالی/ ساماندهی سهمیه‌های آزمون سراسری
در جلسه شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور مطرح شد
در یکصد و پنجاه و نهمین جلسه از شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور بر ساماندهی سهمیه‌های آزمون سراسری تأکید و از لزوم افزایش دسترسی همگانی به آموزش عالی سخن به میان آمد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار