۲۲۰ پروژه نیمه تمام بیمارستانی در کشور داریم
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:
بهرام عین‌الهی گفت: در حال حاضر در کشور حدود ۲۲۰ پروژه نیمه تمام بیمارستانی داریم که با پیشرفت خوبی در حال اجرا هستند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار