مهلت مجدد برای ثبت‌نام جاماندگان آزمون دکتری وزارت بهداشت فراهم شد
مهلت مجدد ثبت‌نام برای جاماندگان آزمون پذیرش دانشجو در مقطع دکتری تخصصی و دکتری تخصصی پژوهشی یا فناوری محور فراهم شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار