معاون وزیر کار شایعه تغییر حقوق کارگران را تکذیب کرد
معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، شایعه تغییر حقوق کارگران را تکذیب کرد و گفت: وزیر کار مصوبه شورای عالی کار را به همه نهادها و بنگاه های اقتصادی ابلاغ کرده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار