اطلاعیه دانشگاه امام صادق (ع) در رابطه خبر مسمومیت دانشجویان / بیماریِ مسریِ گوارشی بوده است
دانشگاه امام صادق(ع) پیرو خبر مسمومیت دانشجویان خوابگاه شماره یک این دانشگاه اطلاعیه داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار