بازیکن سابق «فوتبال آمریکایی» شرکت نانویی تاسیس کرد
یکی از بازیکنان سابق فوتبال آمریکایی، که به دلیل تسکیل درد نیاز به دارو‌های طبیعی داشته با تاسیس شرکت پریمیتیو به دنبال استفاده از فناوری‌نانو در گیاه شاهدانه است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار