رحیمی: ۱۰هزار تخت بیمارستانی به مجموع تخت‌های بیمارستانی افزوده می‌شود
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان این که ۱۰ هزار تخت بیمارستانی به مجموع تخت‌های بیمارستانی اضافه می‌شود، گفت: وزارت بهداشت در سطح کشور ۵۵۰۰ پروژه بهداشتی درمانی در حال ساخت دارد که امیدواریم این پروژه‌ها بر اساس جدول زمان‌بندی‌شده به پایان رسیده و آماده بهره‌برداری و استفاده مردم عزیزمان شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار