ایجاد فرصت‌های مطالعاتی برای اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران در صنعت
تفاهم‌نامه همکاری بین دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران و شرکت مدیریت توسعه انرژی تأمین (تدکو) وابسته به سازمان تأمین اجتماعی به‌منظور گسترش همکاری‌های فنی و تخصصی منعقد شد، بر اساس یکی از محورهای آن فرصت‌های مطالعاتی برای اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران در صنعت محقق می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار