مصوبه اصلاح سهمیه‌های کنکور هنوز نهایی نشده / سهمیه‌های منسوخ ساماندهی می‌شوند
کبگانیان در جمع خبرنگاران:
دبیر ستاد نقشه جامع علمی کشور گفت: مصوبه اصلاح سهمیه‌های کنکور به مرحله نهایی رسیده و اگر در کمیسیون شورا نهایی شود، بحث فنی آن را پی گیری می‌کنیم.
ارسال نظرات
آخرین اخبار