شیوه‌نامه شناسایی استعداد‌های برتر برای جذب در دستگاه‌ها ابلاغ شد
قائم مقام بنیاد ملی نخبگان:
قائم مقام بنیاد ملی نخبگان از ابلاغ شیوه‌نامه شناسایی استعداد‌های برتر به منظور جذب در دستگاه‌های اجرایی کشور خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار