مسمومیت دانشجویان خوابگاهی دانشگاه شهید رجائی / انتقال دانشجویان به مراکز درمانی + عکس و فیلم
در گفتگو با دانشجو مطرح شد
جمعی از دانشجویان ساکن خوابگاه دانشگاه شهید رجائی دچار مسمومیت شده و به مراکز درمانی منتقل شدند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار