شرایط و زمان ثبت نام خوابگاه دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی اعلام شد
برای نیمسال اول تحصیلی۱۴۰۲-۱۴۰۱
معاونت دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی طی اطلاعیه‌ای شرایط و زمان ثبت نام خوابگاه دانشجویی برای نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ را اعلام کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار