کاروان ورزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه شهید بهشتی راهی اصفهان شد
کاروان ورزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه شهید بهشتی در دو بخش آقایان و خانم‌ها در هفت رشته ورزشی راهی اصفهان شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار