هشدار مفتی برجسته لبنانی درباره توطئه آمریکایی-صهیونیستی در منطقه
«احمد قبلان» ضمن هشدار درباره توطئه آمریکایی - صهیونیستی در منطقه گفت که دشمنان قصد دارند از طریق هسته‌های امنیتی و تروریستی به هدفی برسند که در طول محاصره نتوانستند آن را محقق کنند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار