تاثیرات استفاده از زغال فعال در آدامس
پژوهشگران در یک مطالعه تاثیر استفاده از زغال فعال را در آدامس بر بهداشت دهان بررسی کردند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار