طرح‌های نوآورانه زیستی برای درمان ناباروری حمایت می‌شود
«قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» یکی از موضوعاتی است که به شکل منسجم و هدفمند در دستگاه‌های مختلف ذیربط در حال پیگیری و اجرایی شدن است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار