سند ۲۰۳۰ برخلاف قواعد آموزشی است و در مدارس هرگز اجرا نمی‌شود
وزیر آموزش و پرورش:
وزیر آموزش و پرورش گفت: سند ۲۰۳۰ برخلاف قواعد آموزشی و تربیتی ما بود و در مدارس کشور به هیچ‌وجه اجرا نمی‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار