فضای دانشگاه‌ها برای تضارب آرا و اندیشه باز است
معاون وزیر علوم:
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم با اشاره به رخداد‌های اخیر کشور گفت: فضای دانشگاه‌ها را برای تضارب آرا و اندیشه باز و لازم است در این راستا، ضوابط و مقررات و حرمت دانشگاه حفظ شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار