نتایج ارزیابی فعالیت‌های فناورانه دانشگاه‌های علوم پزشکی منتشر شد
از سوی معاونت تحقیقات وزارت بهداشت؛
نتایج ارزیابی میدانی فعالیت فناورانه ۷۳ دانشگاه علوم پزشکی در سراسر کشور اعلام شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار