رفع موانع و مشکلات در دستور کار کارگروه حمایت از تولید دانش بنیان
بلندیان خبر داد
بازرس کل امور خارجه گفت: کارگروهی برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و نخبگان در سازمان تشکیل شده و درصدد است که چالش‌های شرکت‌های دانش‌بنیان را در دستگاه‌های اجرایی شناسایی و رفع کند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار