آزمون کتبی دانشنامه و گواهینامه تخصصی دندانپزشکی برگزار شد
آزمون کتبی دانشنامه و گواهینامه تخصصی دندانپزشکی امروز ۱۵ آذرماه ۱۴۰۱ در دو دانشگاه علوم پزشکی تهران و شهیدبهشتی برگزار شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار