برگزاری رویداد جوانه ثریا در حوزه امنیت غذایی از سوی پژوهشکده علم و فن‌آوری ثریا
جبارپور خبر داد
مدیر عامل پژوهشکده علم و فن‌آوری ثریا از برگزاری رویداد جوانه ثریا در حوزه امنیت غذایی از سوی این پژوهشکده خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار