برای رفع دغدغه‌های رهبری در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان باید از راه‌های تاریخ گذشته دانشگاه‌ها فاصله بگیریم
فربهی:
عضو هیئت مدیره موسسه توسعه کسب و کار رویش کوثر گفت: برای رفع دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب در حوزه اقتصاد دانش بنیان باید از راه‌های تاریخ گذشته در دانشگاه‌ها فاصله بگیریم.
ارسال نظرات
آخرین اخبار