ایجاد مرکز جدید در استان آذربایجان غربی برای آزمون تولیمو
سازمان سنجش اعلام کرد
یک مرکز جدید در استان آذربایجان غربی شهر ارومیه برای برگزاری آزمون الکترونیکی زبان انگلیسی پیشرفته تولیمو (TOLIMO) در دوره ۱۹۷ راه اندازی شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار