تشییع و تدفین شهید گمنام تفحص‌شده با لباس منقوش به نشان وزارت کار
چکشیان خبر داد
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تشییع و تدفین شهید گمنام تفحص‌شده با لباس منقوش به نشان وزارت کار و امور اجتماعی سابق خبر داد و گفت: با حضور مردم، مسئولین، کارکنان و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این شهید بزرگوار تشییع و در محوطه این وزارتخانه تدفین خواهد شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار