برگزاری دوره‌های کوتاه‌مدت مهارتی برای دانشجو و مدرسان افغانستانی
در دانشگاه فنی و حرفه‌ای صورت می‌گیرد
مدیرکل دفتر همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه فنی و حرفه‌ای از جذب دانشجو و برگزاری دوره‌های کوتاه‌مدت مهارتی برای دانشجویان و مدرسان افغانستان خبرداد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار