نانوذرات مکعبی کاتالیست‌های بهتری نسبت به نانوذرات کروی هستند
محققان نشان دادند که برای تولید هیدروژن سبز، نانوذرات مکعبی اکسیدکبالت عملکرد بهتری نسبت به نمونه‌های کروی دارند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار