عواقب قراردادن سپاه در لیست گروه‌های تروریستی گریبان اروپایی‌ها را می‌گیرد
دفتر تحکیم وحدت:
دفتر تحکیم وحدت با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: اروپایی‌ها هیچ جایگاه قانونی برای تروریستی اعلام کردن سپاه ندارند و اقدام آن‌ها بدعت بدی را پایه‌ریزی می‌کند که یقیناً عواقبش گریبان‌گیر خودشان خواهد شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار