مصوبه مولد سازی اموال مازاد دولتی به ایجاد و تقویت کلونی‌های فساد و قدرت منجر می‌شود
کارگروه مبارزه با فساد و تبعیض دانشگاه امیرکبیر:
کارگروه مبارزه با فساد و تبعیض دانشگاه امیرکبیر با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: مصوبه مولد سازی اموال مازاد دولتی به ایجاد و تقویت کلونی‌های فساد و قدرت منجر می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار