نتایج آزمون ملی دانش آموختگان دندانپزشکی اعلام شد
برای دانش آموختگان خارج از کشور؛
نتایج آزمون کتبی هجدهمین دوره آزمون ملی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور اعلام شد و پذیرفته شدگان می‌توانند در آزمون عملی شرکت کنند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار