شرایط شرکت دانشجویان علوم پزشکی مهمان در آزمون‌های جامع اعلام شد
از سوی رئیس مرکز سنجش پزشکی:
رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی شرایط شرکت دانشجویان علوم پزشکی مهمان در آزمون‌های جامع علوم پزشکی را اعلام کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار