جزئیات پذیرش بدون آزمون در دانشگاه خواجه نصیر
برای سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ اعلام شد؛
شرایط پذیرش بدون آزمون دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه خواجه نصیر اعلام شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار