عقد قرارداد پژوهشی دانشگاه علامه با سازمان بهداشت جهانی
در زمینه بهبود وضعیت سالمندان و معلولان صورت گرفت
دانشگاه علامه طباطبائی در ادامه سیاست توسعه همکاری‌های علمی و بین المللی با نهاد‌ها و سازمان‌های بین المللی؛ با سازمان بهداشت جهانی (WHO) در حوزه معلولان و سالمندان، قرارداد پژوهشی امضا کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار