همایش بین‌المللی فرهنگ و تربیت برگزار شد
به میزبانی دانشگاه آزاد؛
همایش بین‌المللی فرهنگ و تربیت در «فضای مجازی و دانشگاه هوشمند» به میزبانی دانشگاه آزاد برگزار شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار