بازار نانوذرات لیپیدی تا سال ۲۰۳۳ به ۳،۱۷۵٫۵ میلیون دلار می‌رسد
در سال ۲۰۲۳، پیش بینی می‌شود بازار جهانی نانوذرات لیپید ۸۸۷٫۲ میلیون دلار ارزش داشته باشد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار