طرح دو به دو تردد کارکنان اداری و پشتیبانی پارس جنوبی اجرایی شد / کارگروه طبقه بندی مشاغل تشکیل شد
میرغفاری در گفتگو با دانشجو خبر داد:
رئیس هیئت مدیره کانون انجمن‌های صنفی پالایشگاه‌های بوشهر گفت: طرح دو به دو تردد کارکنان اداری و پشتیبانی به صورت دو هفته کار، دو هفته استراحت اجرایی شد و دستور آن صادر شد و خوشبختانه بیش از ۴۰۰۰ نفر که از این طرح مستثنی شده بودند دوباره این طرح برای آن‌ها اجرایی شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار