عادی سازی روابط ایران و عربستان فصل جدیدی در دوران پسا آمریکا گشود
شفیعی اقدم در گفتگو با دانشجو:
نائب واحد سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر گفت: عادی سازی روابط بین ایران و عربستان فصل جدیدی در دوران پسا آمریکا در منطقه خلیج فارس گشود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار