آغاز روند برگزاری نوبت دوم کنکور ۱۴۰۲ با نام‌نویسی داوطلبان از ۱۵ فروردین
روند برگزاری نوبت دوم کنکور سراسری که برای اولین بار در سال ۱۴۰۲ در دو نوبت برگزار می‌شود، با نام‌نویسی داوطلبان از ۱۵ فروردین آغاز می‌شود تا داوطلبان تیرماه سال جاری سر جلسه‌های آزمون حاضر شوند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار